Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
Julian Ospald d2f89df9b1
Fix build on GHC-7.10.3
před 2 roky
hpath Improve documentation před 2 roky
hpath-directory Fix build on GHC-7.10.3 před 2 roky
hpath-filepath Release new versions před 2 roky
hpath-io Use streamly-posix for dircontents wrt #34 před 2 roky
hpath-posix Release hpath-posix-0.13.2 před 2 roky
.gitignore Update .gitignore před 2 roky
.travis.yml Update travis před 2 roky
README.md Spelling před 2 roky
cabal.project Split hpath-directory into hpath-posix před 2 roky

README.md

HPath libraries

Gitter chat Build Status

Set of libraries to deal with filepaths and files.

Motivation

  • filepaths should be type-safe (absolute, relative, ...)
  • filepaths should be ByteString under the hood, see Abstract FilePath Proposal (AFPP)
  • file high-level operations should be platform-specific, exception-stable, safe and as atomic as possible

Projects

  • Hackage version hpath: Support for well-typed paths
  • Hackage version hpath-filepath: ByteString based filepath manipulation (can be used without hpath)
  • Hackage version hpath-directory: High-level IO operations for files/directories on raw ByteString filepaths (use hpath-io for the type-safe path version)
  • Hackage version hpath-io: High-level IO operations for files/directories utilizing type-safe Path
  • Hackage version hpath-posix: Some low-level POSIX glue code that is not in ‘unix’