Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Julian Ospald e1f302b4a6
Split hpath-directory into hpath-posix
3 lat temu
..
cbits Split hpath-directory into hpath-posix 3 lat temu
src/System/Posix Split hpath-directory into hpath-posix 3 lat temu
CHANGELOG.md Split hpath-directory into hpath-posix 3 lat temu
LICENSE Split hpath-directory into hpath-posix 3 lat temu
README.md Split hpath-directory into hpath-posix 3 lat temu
Setup.hs Split hpath-directory into hpath-posix 3 lat temu
hpath-posix.cabal Split hpath-directory into hpath-posix 3 lat temu

README.md

HPath-filepath

Gitter chat Hackage version Build Status Hackage-Deps

Some low-level POSIX glue code, that is not in ‘unix’.

This package is part of the HPath suite, also check out: