Bump streamly-bytestring >= 0.1.0.1 for older GHCs

This commit is contained in:
Julian Ospald 2020-01-27 12:51:44 +01:00
förälder ecb52f5217
incheckning 4df7e02e27
Ingen känd nyckel hittad för denna signaturen i databasen
GPG-nyckel ID: 511B62C09D50CD28
1 ändrade filer med 1 tillägg och 1 borttagningar

Visa fil

@ -47,7 +47,7 @@ library
, hpath-filepath >= 0.10.3
, safe-exceptions >= 0.1
, streamly >= 0.7
, streamly-bytestring >= 0.1
, streamly-bytestring >= 0.1.0.1
, time >= 1.8
, unix >= 2.5
, unix-bytestring >= 0.3