Преглед на файлове

Bump streamly-bytestring >= 0.1.0.1 for older GHCs

travis
Julian Ospald преди 3 години
родител
ревизия
4df7e02e27
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 511B62C09D50CD28
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      hpath-directory/hpath-directory.cabal

+ 1
- 1
hpath-directory/hpath-directory.cabal Целия файл

@@ -47,7 +47,7 @@ library
, hpath-filepath >= 0.10.3
, safe-exceptions >= 0.1
, streamly >= 0.7
, streamly-bytestring >= 0.1
, streamly-bytestring >= 0.1.0.1
, time >= 1.8
, unix >= 2.5
, unix-bytestring >= 0.3


Зареждане…
Отказ
Запис