Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Julian Ospald f7e2809427
Add newline
6 lat temu
VL1 Improve haskell summary slide 6 lat temu
VL2 Add newline 6 lat temu
common VL1: translate into german 6 lat temu
.gitignore Add .gitignore 6 lat temu
Makefile Fix 'clean' target 6 lat temu
README.md Add missing dependency 6 lat temu
common.mk Force symlink overwrite 6 lat temu

README.md

Haskell lectures

Two haskell lectures: introduction and higher order functions.

Dependencies

Under gentoo, you need:

  • dev-tex/latex-beamer
  • dev-tex/minted
  • dev-tex/pgf
  • dev-tex/xcolor
  • dev-texlive/texlive-basic
  • dev-texlive/texlive-humanities
  • dev-texlive/texlive-latex
  • dev-texlive/texlive-latexextra
  • dev-texlive/texlive-latexrecommended
  • dev-texlive/texlive-xetex

Building

To build the pdf files (both beamer and article):

make