Преглед на файлове

Fix 'clean' target

master
Julian Ospald преди 5 години
родител
ревизия
de46c5c18c
No known key found for this signature in database GPG Key ID: 220CD1C5BDEED020
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      Makefile

+ 1
- 1
Makefile Целия файл

@@ -16,7 +16,7 @@ VL2:
clean:
$(MAKE) -C VL1 clean
$(MAKE) -C VL2 clean
$(RM) VL1.pdf VL2.pdf VL1/VL1_handout.pdf VL2/VL2_handout.pdf
$(RM) VL1.pdf VL2.pdf VL1_handout.pdf VL2_handout.pdf


.PHONY: all clean VL1 VL2

Loading…
Отказ
Запис