Procházet zdrojové kódy

Improve pattern matching slide

master
Julian Ospald před 6 roky
rodič
revize
c1c6f501dc
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 220CD1C5BDEED020
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      VL1/content/VL1_pattern_matching.tex

+ 1
- 1
VL1/content/VL1_pattern_matching.tex Zobrazit soubor

@@ -6,7 +6,7 @@ isZero 0 = True
isZero x = False
\end{haskellcode}
\vspace{\baselineskip}
\ifger{D.h. wenn wir eine \hinline{0} übergeben, bekommen wir \hinline{True} zurück. Wenn wir keine \hinline{0} übergeben, dann bekommen wir \hinline{False} zurück und der Eingabewert wird quasi nicht weiter betrachtet.}{So if we pass it \hinline{0}, we get \hinline{True}. If we do not pass \hinline{0}, we get \hinline{False} and the value we passed gets basically ignored.}
\ifger{D.h. wenn wir eine \hinline{0} übergeben, bekommen wir \hinline{True} zurück. Wenn wir keine \hinline{0} übergeben, dann bekommen wir \hinline{False} zurück, denn \hinline{x} in Zeile 3 ist ebenso pattern matching, allerdings matcht es jede Zahl.}{So if we pass it \hinline{0}, we get \hinline{True}. If we do not pass \hinline{0}, we get \hinline{False}, because \hinline{x} in line 3 is pattern matching as well, but matches every Int.}
\vspace{\baselineskip}
\\
\pause

Načítá se…
Zrušit
Uložit