Преглед на файлове

Add case...of code

master
Julian Ospald преди 5 години
родител
ревизия
b964f22c39
No known key found for this signature in database GPG Key ID: 220CD1C5BDEED020
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      common/code/Code.hs

+ 6
- 0
common/code/Code.hs Целия файл

@@ -51,3 +51,9 @@ addTwo (x:xs) = (x + 2) : addTwo xs

f'' :: String -> Bool
f'' xs = even . length . (\x -> x ++ "Hello world") $ xs

g :: Int -> Bool
g x = case x - 2 of
2 -> True
5 -> True
x -> False

Loading…
Отказ
Запис