Procházet zdrojové kódy

Also symlink the handouts

stripped-german
Julian Ospald před 5 roky
rodič
revize
b94abec4fd
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 220CD1C5BDEED020
1 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 1 odebrání
  1. +3
    -1
      Makefile

+ 3
- 1
Makefile Zobrazit soubor

@@ -6,15 +6,17 @@ all: VL1 VL2
VL1:
$(MAKE) -C VL1
$(LN_S) VL1/VL1.pdf .
$(LN_S) VL1/VL1_handout.pdf .

VL2:
$(MAKE) -C VL2
$(LN_S) VL2/VL2.pdf .
$(LN_S) VL2/VL2_handout.pdf .

clean:
$(MAKE) -C VL1 clean
$(MAKE) -C VL2 clean
$(RM) VL1.pdf VL2.pdf
$(RM) VL1.pdf VL2.pdf VL1/VL1_handout.pdf VL2/VL2_handout.pdf


.PHONY: all clean VL1 VL2

Načítá se…
Zrušit
Uložit