Przeglądaj źródła

Fix TOC generation

We really have to build it 3 times, so put it into PHONY.
stripped-german
Julian Ospald 5 lat temu
rodzic
commit
85b07ff8ff
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 220CD1C5BDEED020
2 zmienionych plików z 18 dodań i 2 usunięć
  1. +9
    -1
      VL1/Makefile
  2. +9
    -1
      VL2/Makefile

+ 9
- 1
VL1/Makefile Wyświetl plik

@@ -5,18 +5,26 @@ all: VL1.pdf VL1_handout.pdf

VL1.dvi: VL1.tex
$(LATEX) $<
$(LATEX) $<
$(LATEX) $<

VL1.pdf: VL1.tex
$(PDFLATEX) $<
$(PDFLATEX) $<
$(PDFLATEX) $<

VL1_handout.dvi: VL1_handout.tex
$(LATEX) $<
$(LATEX) $<
$(LATEX) $<

VL1_handout.pdf: VL1_handout.tex
$(PDFLATEX) $<
$(PDFLATEX) $<
$(PDFLATEX) $<

clean:
$(RM_R) "_minted-VL1" "_minted-VL1_handout"
$(RM) VL1.dvi VL1_handout.dvi VL1.pdf VL1_handout.pdf *.log *.aux *.nav *.snm *.toc *.out *.vrb *.gz

.PHONY: all clean
.PHONY: all clean VL1.dvi VL1.pdf VL1_handout.dvi VL1_handout.pdf

+ 9
- 1
VL2/Makefile Wyświetl plik

@@ -5,19 +5,27 @@ all: VL2.pdf VL2_handout.pdf

VL2.dvi: VL2.tex
$(LATEX) $<
$(LATEX) $<
$(LATEX) $<

VL2.pdf: VL2.tex
$(PDFLATEX) $<
$(PDFLATEX) $<
$(PDFLATEX) $<

VL2_handout.dvi: VL2_handout.tex
$(LATEX) $<
$(LATEX) $<
$(LATEX) $<

VL2_handout.pdf: VL2_handout.tex
$(PDFLATEX) $<
$(PDFLATEX) $<
$(PDFLATEX) $<

clean:
$(RM_R) "_minted-VL2" "_minted-VL2_handout"
$(RM) VL2.dvi VL2_handout.dvi VL2.pdf VL2_handout.pdf *.log *.aux *.nav *.snm *.toc *.out *.vrb *.gz


.PHONY: all clean
.PHONY: all clean VL2.dvi VL2.pdf VL2_handout.dvi VL2_handout.pdf

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz