Преглед на файлове

Add missing slide TOC

master
Julian Ospald преди 6 години
родител
ревизия
7ea6b5dcd5
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 220CD1C5BDEED020
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      VL1/VL1_document_structure.tex

+ 2
- 0
VL1/VL1_document_structure.tex Целия файл

@@ -92,6 +92,8 @@

\subsection{\ifger{Algebraische Datentypen}{Algebraic Data Types}}

\slidetoc

\slide{./content/VL1_ADT1.tex}
\slide{./content/VL1_ADT2.tex}[ (cnt.)]
\slide{./content/VL1_ADT3.tex}[ (cnt.)]


Зареждане…
Отказ
Запис