Преглед на файлове

Rm extraneous empty lines

stripped-german
Julian Ospald преди 5 години
родител
ревизия
4ec4ac3ee4
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 220CD1C5BDEED020
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 2 реда
  1. +0
    -2
      VL1/VL1.tex

+ 0
- 2
VL1/VL1.tex Целия файл

@@ -7,7 +7,6 @@
\institute{FH Bielefeld}
\title{Haskell: introduction}


\begin{document}

\frame{\titlepage}
@@ -17,7 +16,6 @@
\tableofcontents[hidesubsections=true]
\end{frame}


\input{./VL1_document_structure.tex}Зареждане…
Отказ
Запис