Przeglądaj źródła

Add README

stripped-german
Julian Ospald 5 lat temu
rodzic
commit
44c4c9e601
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 220CD1C5BDEED020
1 zmienionych plików z 10 dodań i 0 usunięć
  1. +10
    -0
      README.md

+ 10
- 0
README.md Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,10 @@
## Haskell lectures

Two haskell lectures: introduction and higher order functions.

### Building

To build the pdf files (both beamer and article):
```
make
```

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz