Julian Ospald před 5 roky
rodič
revize
3b677d51de
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 220CD1C5BDEED020
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 0 odebrání
  1. +1
    -0
      VL1/content/VL1_functions_and_control_structures1.tex

+ 1
- 0
VL1/content/VL1_functions_and_control_structures1.tex Zobrazit soubor

@@ -14,6 +14,7 @@ GHCi...
\vspace{\baselineskip}
\\
\ifger{Was ist eine mögliche Typsignatur dieser Funktion?}{What is a possible type signature for this function?}
\pause
\begin{haskellcode}
f :: Int -> Int
f x = x * x


Načítá se…
Zrušit
Uložit