Przeglądaj źródła

Add dependencies to README

stripped-german
Julian Ospald 5 lat temu
rodzic
commit
1fb29a14dc
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 220CD1C5BDEED020
1 zmienionych plików z 13 dodań i 0 usunięć
  1. +13
    -0
      README.md

+ 13
- 0
README.md Wyświetl plik

@@ -2,6 +2,19 @@

Two haskell lectures: introduction and higher order functions.

### Dependencies

Under gentoo, you need:
* dev-tex/latex-beamer
* dev-tex/pgf
* dev-tex/xcolor
* dev-texlive/texlive-basic
* dev-texlive/texlive-humanities
* dev-texlive/texlive-latex
* dev-texlive/texlive-latexextra
* dev-texlive/texlive-latexrecommended
* dev-texlive/texlive-xetex

### Building

To build the pdf files (both beamer and article):


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz